Startpagina   

Welkom bij Huntjens Belastingen & Boekhouding, op deze pagina kunt u onze tarieven terugvinden.

Tarieven per 01-01-2021                                           

Aangifte Inkomstenbelasting

 Particulieren:                              60 per aangifte (wij nemen momenteel geen nieuwe particuliere klanten aan!)

 Ondernemers                           200 per aangifte        

 Aangifte Omzetbelasting

 Aangifte per maand:                50 per aangifteformulier

 Aangifte per kwartaal:              75 per aangifteformulier

Aangifte ICL / ICP

Aangifte per maand:               25 is de minimumprijs per aangifteformulier

Aangifte per kwartaal:             50 is de minimumprijsper aangifteformulier

Inhuur als ZZP'er

Voor financieel advies, managementondersteuning, planning & control, ondersteuning bij jaarrekeningen en jaarverslagen.
Tarief 
85,- per uur (exclusief reiskosten).

Overige dienstverlening:           

prijs in overleg en op aanvraag

Sinds 1-1-2020 maakt Huntjens Belastingen & Boekhouding gebruik van de nieuwe regels omtrent omzetbelasting voor kleine ondernemers. Alle diensten zijn derhalve vrij van BTW.